Effektivisering og kostnadsfokus

Vi lever ikke av omsetning, men profitt. En fulltids hotellansatt går til sammen over 2500 km i året. Da er det penger å spare ved å jobbe smart. Sammen tar vi en gjennomgang og hjelper dere med å gjøre de rette prioriteringene, slik at driften både går med overskudd og er effektiv.

  • Gjennomgang av kostnadsbasen og ulike kostnadselementer
  • Identifisere hvor du kan spare ved å velge andre produkter / tjenester
  • Hvilke prioriteringer bør du gjøre for å maksimere ROI
  • Effektivisering av arbeidsrutiner

Leveranse: Oppsummering av regnskapsgjennomgang og rutiner med tydelige punkter for kostnadsreduksjon og effektivisering.