Mål og strategi

For å lykkes bør man alltid ha en mening med det man gjør, et mål og en langsiktig plan. Gjennom tre arbeidsmøter (to økter dag 1 og oppsummering dag 2) snakker vi oss gjennom dette og setter opp noen konkrete punkter som du og dine ansatte kan enes om og jobbe etter. Dette blir din overordnede plan.

  • Kort beskrivelse av hvorfor du driver med akkurat det du gjør:
  • Ønsket målbilde eller hva du vil oppnå
  • Hva står du for og dine verdier
  • Hva må på plass
  • Veien dit

Leveranse: 3x3 timer workshop med skriftlig oppsummering.