Støtte og økonomisk hjelp

Vi har erfaring med støtteordninger fra Innovasjon Norge, skatteFUNN, til forskning, til samarbeid over landegrensene. Vi har selv søkt om og fått slik støtte, og Bård og Guttorm har mange års erfaring med jobb som forsker, som er basert 100 % på slik støtte. Vi kan hjelpe deg med å identifisere aktuelle støtteordninger, formulere og skrive ut prosjektidé, skrive søknad, og prosjektgjennomføring.