Vertskapsrollen og historiefortelling

Husk at du selger ikke overnatting og mat, men gode opplevelser. Dette bygges primært gjennom gode og nære historier basert på kunnskap om produktet, lokalmiljøet, og gjestene.

  • Bygge ditt grunnleggende narrativ og dine små og store historier
  • Struktur (i hvilke ledd av kundereisen skal du fortelle de ulike historiene)
  • Konkrete rutiner for vertskapsrollen
  • Hvordan levere godt vertskap selv om ikke de mest sentrale i bedriften er tilstede
  • Bruk av farge, design og miljø for å fremme historiefortellingen

Leveranse: Skriftlig dokumentasjon av ditt narrativ og de små historiene. Rutinebeskrivelser for vertskapet og historiefortelling